Bikuben

Desktop2Bikuben er en storbarnsavdeling med plass til 18 barn i alderen 3 til 4 år. Hvorfor navnet Bikuben? Barna er i en fase der mye utvikling skjer. Man lærer lekkoder og utvikler vennskap, noe som vil gjøre at barna viser fram flere sider av seg selv i samlek. Da vil tempo og aktivitetsnivå gå opp og ned. Akkurat som i en bikube.

På Bikuben legger vi vekt på å bygge sterke vennskap mellom alle, både barn og voksne gjennom respekt og forståelse krydret med en dose humor.

BARN
INDIVID
KUNNSKAP
UNDRING
BEVEGELSE
ENERGI
NESTEKJÆRLIGHET

På Bikuben satser vi mye på friluftsliv. Vi er mye på turer i skog og mark i nærområdet til barnehagen. Vi mener at barn har stort utbytte av fysisk aktivitet, både på utelekeplassen i barnehagen, men også i skogen. Dette gjelder både motoriske utfoldelser og utfordringer i leken. Når vi er på tur er det en god del fri lek. Men vi har også valgt å la barna få forske på ulike naturfenomener som for eksempel å bygge vannhjul og vindmølle. Inne i barnehagen har vi mange muligheter for å utvikle finmotorikk med tegning, perler, leire, lego – og selvsagt ulike formingsaktiviteter.

Se kontaktinformasjon