Hvitveisen

Hvitveis Betel barnehagePå avdelingen Hvitveisen holder de største barna i barnehagen til. Avdelingen har plass til 14 barn fra 4-6 år.
Hvitveisen har et eget tilholdssted i barnehagen som heter Solstua. I Solstua er det blant annet utkledningstøy, tegne- og skrivesaker, spill, leire, maling, dukker og biler, og her trives vi godt! Skolestarterne har en egen førskoleklubb som har base i Solstua. Da tar vi opp ulike tema som vennskap, følelser, begrepslæring, tall, bokstaver, trafikk og skrivedans.
Vi legger vekt på at barn og voksne skal møte hverandre med hjelpsomhet, nestekjærlighet og tilgivelse. Likeverd, ærlighet, rettferdighet og å kjenne ansvar for fellesskapet i barnehagen er også viktig hos oss. I tillegg til dette, har Hvitveisen som hovedmål å gi barna allsidige utviklings- og aktivitetsmuligheter med sterk vekt på friluftsliv. Gjennom tre ukentlige turdager oppnår barna en sterk tilknytning til skogen og naturen som leke- og utviklingsarena.
Betel barnehage har en egen plass i skogen, ikke langt fra toppen av Trøbakken, denne kaller vi «Jungelen». Her har vi benker, bålplass og spennende lekeområder som innbyr til utforsking. I nærheten av «Jungelen» ligger det også andre turmål som barnehagen benytter seg av.
I det daglige samspillet legger vi vekt på at barna skal bli bevisst hvordan de virker på hverandre, evne til empati og hjelp til å bruke språket og løse konflikter på en positiv måte.