Marihøna

DesktopMarihøna er en småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år. Vi har 16 plasser, og det er fem voksne som jobber hver dag når vi har full gruppe. Vi har utarbeidet en egen dagsplan og har månedlige planer der vi også sier litt om hva vi gjorde sist måned.

Vi legger vekt på å ha en avdeling der både barn, foreldre og ansatte er trygge og trives. For å skape et godt miljø, legger vi vekt på å lytte til barna og gi barna respekt. Det å være sint, trist og redd er lov, og vi i personalet skal være der for å hjelpe barna til å takle disse følelsene. Barna skal hele tiden være i fokus og vi voksne legger stor vekt på å være sammen med barna i lek og aktivitet.

Omsorg og læring er en stor del hverdagen. Vi i personalet skal være sosiale rollemodeller, ved at vi gir barna veiledning i ulike situasjoner. Vennskap står sentralt. Det vil si å lære barna sosial kompetanse. Det gjør vi ved å legge til rette for bygge gode rellasjoner og gode samspill med både barn og voksne. Læring skjer også gjennom daglige aktiviteter og ved å lytte til barnas interesser og tilrettelegge videre læring ut ifra dette.

Det er mange ulike aktiviteter i løpet av en dag på Marihøna. Her leker vi og har det gøy, vi har mye utelek og vi er også på tur. Barna har stor frihet til å ta egne valg i forhold til hva de ønsker å gjøre i løpet av dagen. Noe ganger deler vi barnegruppa slik at noen barn f.eks. kan bake, mens andre holder på med forming og andre kan være ute. Også leker vi selvfølgelig masse! Vi bruker mye humor blant både store og små, derfor trives vi så godt alle sammen.

Se kontaktinformasjon