Kontakt

Nedenfor finner du informasjon om hvor du finner oss og hvordan du kan kontakte oss.

MarihønaMarihøna
Telefon: 47171620 (41175878)
E-post pedagogisk leder: marihona@betelklabu.no

Bikkuben Bikuben
Telefon:  41175717 (48892028)
E-post pedagogisk leder: bikuben@betelklabu.no

HvitveisenHvitveisen
Telefon: 41175727 (41175728)
E-post pedagogisk leder: hvitveisen@betelklabu.no

Paal Christian BjønnesStyrer / Daglig leder
Paal Christian Bjønnes
46968959 eller barnehage@betelklabu.no

FAU
E-post: fau@betelklabu.no
Representanter i FAU barnehageåret 2018/19:
Jan Niklas Kjendlie, telefon 98636369 (leder)
Tor-Egil Johansen
Helle Lundereng / Alexander Lunde
Sunniva Aune
Ellen Bjørgan

Besøks- og postadresse:
Betel barnehage
Langelandvegen 9
7540 Klæbu