Prosjekter vi deltar i

Klæbuprosjektet – Psykisk helse i barnehagen (2011-2016)
I Klæbuprosjektet skal personalet i barnehagene i Klæbu kommune øke sin kunnskap om psykisk helse hos barn i førskolealder.
Les mer på ntnu.no

Språkprosjekt – Et godt språkmiljø for alle barn
Kompetanseutviklingsprosjekt i regi av Nearegionen

«Lekeressurs – en rekrutterings- og kompetansestrategi i barnehagesektoren»
Forskningsprosjekt «Lekeressurs» er et samarbeid mellom Østlandsforsking, Likestillingssenteret på Hamar, DMMH og praksisfeltet. Formålet med prosjektet er å se nærmere på tiltaket «Lekeressurs», også kalt «Barnehagekompis», som er iverksatt flere steder i landet for å få flere menn til barnehagen. Ved å samarbeide med ungdomsskoler i nærområdet, rekrutterer barnehager gutter som lekeressurser i en kortere periode i barnehagen, guttene får noe kompensasjon for arbeidet. Hensikten er å gi guttene innblikk i arbeidet i barnehagen og lyst til å utdanne seg til en jobb i barnehagen. I dette prosjektet skal forskere jobbe sammen med deltakende barnehager for å utvikle og spre tiltaket. Prosjektet er et RFF-finansiert innovasjonsprosjekt hvor formålet er å utvikle et allerede godt etablert rekrutteringstiltak for menn/gutter til å jobbe i barnehagen.